Taşınması Yasak Ürünler 2017-06-19T16:56:17+00:00

TAŞINMASI YASAK ÜRÜNLER

Kurye sistemi içerisinde taşınması yasaklanmış malzemeler
• Canlı hayvanlar
• Değerli taş ve metaller (mücevherler ..vb)
• Nakit Para
• Patlayıcılar, silah ve silah parçaları (Milli Savunma Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü izni ile)
• İnsan kalıntıları (küller dahil)
• Genel ve yerel yönetimlerce düzenlenmiş yasalar gereğince taşınması yasaklanmış her türlü malzeme
• Alkollü içecekler
• Antikalar ve sanat eserleri
• İlaç ve ecza ürünleri
• Koleksiyon ürünleri ve/veya yenilenemeyecek türden mazemeler
• Üçüncü şahısların eline geçtiğinde değer kazanabilecek malzemeler
• Uyuşturucular
• Pornografik malzemeler
Taşınması sırasında “Özel Donanım” gerektiren malzemeler
• Tıbbi örnekler (kan, idrar, doku, vb.)
• Bozulabilecek malzemeler (içecekler, kuru buz, gıda malzemeleri, ısı kontrolü ve özel taşıma gereksinimi duyacak malzemeler)
• Tehlikeli maddeler, yanıcı parlayıcı malzemeler
• Radyoaktif malzemeler
Sınırlı taşınan malzemeler
• Alkollü içecekler
• Hayvansal ürünler, bitkisel ürünler ve bitkiler
• Antikalar ve sanat eserleri
• Uyuşturucular ve ecza ürünleri
• Koleksiyon ürünleri ve/veya yenilenemeyecek türden malzemeler
• Kürk / Fildişi
• Endüstriyel elmas / Karbon
• Tıbbi örnekler (kan, idrar, doku vs.)
• Üçüncü şahısların eline geçtiğinde değer kazanabilecek malzemeler
• Bozulabilecek malzemeler (çiçekler, kuru buz, gıda malzemeleri, ısı kontrolü ve özel taşıma gereksinimi duyacak malzemeler)
• Değerli taş ve metaller (mücevherler de dahil olmak üzere)
• Saat, kıyafetler, mücevherler